7 lời khuyện chọn lựa phần mềm ERP

Một công cụ phần mềm được thiết kế để tạo thuận lợi cho dòng chảy thông tin giữa các phòng ban hoặc các chức năng trong một doanh nghiệp được gọi là hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning). Các  thông tin, dữ liệu từ các phòng ban được liên kết với nhau tạo nên bức tranh thổng thể cho doanh nghiệp, từ đó, các quyết định về sản xuất được tăng cường bởi các dữ liệu chứng minh là đáng tin cậy và nhất quán, do sử dụng phần mềm ERP. Nhiều tổ chức đầu tư mạnh vào các quy trình quản lý ERP tốt khi họ tìm kiếm lợi nhuận lớn trong một thời gian.Nhiều ngành công nghiệp sử dụng hệ thống ERP cho việc tích hợp thống nhất các quy trình kinh doanh của từng bộ phận khác nhau: kinh doanh, sản xuất, bán hàng, mua hàng…, các công ty dịch vụ tài chính cũng sử dụng phần mềm này cho các mục đích kế toán và các yêu cầu khác nhau như: quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý nguồn nhân lực, quản lý chuỗi cung ứng…Mỗi ngành tuy có những yêu cầu đặc thù khác nhau nhưng đều liên quan đến kinh doanh. Dưới đây là một số lời khuyên cho việc lựa chọn phần mềm quản lý doanh nghiệp doanh nghiệp ERP:

1. Thực hiện quy trình xem xét và phân tích: trước tiên bạn cần xác về những khó khăn, thế mạnh, trình hình hoạt động kinh doanh của công ty, phân tích này cũng nên bao gồm những gì bạn nghĩ hoạch định cho quá trình hoạt động trong tương lai và các yêu cầu kinh doanh tương ứng. Các quy trình và yêu cầu sẽ được đặt ra cho các nhà cung cấp phần mềm tiềm năng để chứng minh khả năng sản phẩm của họ trong bối cảnh nhu cầu kinh doanh của bạn.

2. Đánh giá yếu tố kỹ thuật: ERP là sáng kiến công nghệ, nó cũng quan trọng để hiểu làm thế nào một giải pháp phần mềm sẽ ăn khớp với cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn, đánh giá các yếu tố kỹ thuật tiên tiến được sử dụng trong ERP để chắc chắn phần mềm phù hợp với các tính năng tiên tiến của công nghệ.
Hiểu được chi phí sở hữu: hãy chắc chắn để "chi phí ẩn" của ERP, bao gồm chi phí thực hiện, nâng cấp phần cứng, bổ sung tài nguyên nhóm dự án của bạn, bảo trì phần mềm,…phù hợp với chi phí mà bạn bot ra mua hệ thống này

3. Hiểu được chi phí sở hữu: hãy chắc chắn để "chi phí ẩn" của ERP, bao gồm chi phí thực hiện, nâng cấp phần cứng, bổ sung tài nguyên nhóm dự án của bạn, bảo trì phần mềm,…phù hợp với chi phí mà bạn bot ra mua hệ thống này

4. Xây dựng kế hoạch triển khai thực tế: Điều quan trọng để phát triển một kế hoạch dự án toàn diện bao gồm: các hoạt động cần thiết để cài đặt phần mềm, và đảm bảo rằng các giải pháp đầy đủ chức năng, kiểm tra, và được chấp nhận bởi người dùng cuối cùng. Kế hoạch này cần được phát triển trước khi lựa chọn phần mềm của bạn để bạn hiểu đầy đủ về chi phí và tài nguyên cần thiết để thực hiện các dự án thành công. Kế hoạch thực hiện dự án của bạn nên bao gồm tất cả mọi thứ từ quá trình kinh doanh và thiết kế quy trình làm việc để nhập dữ liệu, mô hình hội thảo, lặp lại các kiểm tra, và các hoạt động quản lý thay đổi trong tổ chức.

5. Theo dõi lợi ích kinh doanh tiềm năng của hệ thống mới: Nếu bạn không đánh nó, bạn có thể sẽ không đạt được nó. Dự án ERP cũng không khác nhau. Rất có thể là tổ chức của bạn sẽ nhìn vào ERP như một cách để giảm chi phí, tăng doanh thu, hay quy mô tăng trưởng, và bạn nên ước lượng và đo lường lợi ích theo những chỉ tiêu này nếu bạn sẽ nhận ra tiềm năng đầy đủ của hệ thống ERP.

6. Hãy lựa chọn mở: có rất nhiều giải pháp phần mềm ERP khả thi trên thị trường, tất cả đều có mức độ khác nhau của chức năng và thế mạnh. Quá nhiều công ty lựa chọn một giải pháp dựa trên thương hiệu hoặc dựa trên những gì đối thủ cạnh tranh đang làm. Thay vào đó, các tổ chức cần phải xem xét các tùy chọn mà sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kinh doanh độc đáo của họ và các nguồn lợi thế cạnh tranh.

7. Tìm kiếm lời khuyên khách quan và độc lập: Hỏi đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè những gì họ sử dụng hoặc giới thiệu cho một công ty như của bạn. Tiến hành nghiên cứu trên mạng Internet hoặc thuê một nhà tư vấn ERP nếu cần thiết. Tìm kiếm các nguồn khác của tư vấn độc lập ERP để xác nhận những gì bạn nghe từ đại diện bán phần mềm.

>>> Xem thêm phần mềm ERP

Triển khai hệ thống ERP là nhiệm vụ không dễ dàng. Bạn sẽ phải quyết định về các giải pháp với các nhà cung cấp sau khi đảm bảo sự phù hợp nhất các vấn đề khác nhau có thể xảy ra trong giai đoạn thực hiện. Một khi điều này được thực hiện hệ thống ERP giúp bạn gặt hái những lợi ích. Hệ thống ERP bắt đầu hiển thị kết quả sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động và kết quả có thể đo được sau khi đi vào hoạt động. 

>>> Xem thêm các phần mềm kế toán Omega

Thông tin liên hệ
Hoàng Thanh (Ms.) | 0934 703 228
Skype/Yahoo: hoanthanh1349

Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến phần mềm của Công ty Omega, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:
Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét