Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

quản lý nhân sự tiền lương
Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương cung cấp một loạt các giải pháp sáng tạo và dễ dàng sử dụng với mọi quy mô và loại hình doanh nghiệp trên một loạt các ngành công nghiệp. 

Cho dù việc quản lý nhân sự tiền lương của bạn đơn giản hay phức tạp, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương của công ty Omega cung cấp đầy đủ các công cụ để giúp quản lý công việc hàng ngày một cách hiệu quả hơn.

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương được thiết kế để giúp các nhóm nhân sự thực hiện vai trò của mình. Nó bao gồm:
 • Giảm thiểu thời gian và tăng năng suất quản lý nhân sự
 • Điều tra, báo cáo và phân tích các công cụ giúp các nhà quản lý có được một cái nhìn rõ ràng hơn vào các nguồn tài nguyên của một tổ chức
 • Quản lý chi tiết thông tin, hồ sơ nhân viên: hồ sơ xét tuyển, hồ sơ nhân viên, hồ sơ nghỉ việc
 • Quản lý hợp đồng của nhân viên
 • Quản lý quá trình học tập, đào tạo và công tác của nhân viên
 • Phân tích, xác định kỹ năng, điểm mạnh của nhân viên thông qua việc đánh giá nhân viên qua các chỉ tiêu
 • Quản lý hồ sơ bảo hiểm, tính toán, điều chỉnh và trả thẻ bảo hiểm cho từng cá nhân lao động
 • Quản lý việc chấm công, tính công
 • Quản lý các quyết định nhận việc, thôi việc, điều chuyển công tác
 • Báo cáo nhân sự, qua trình cống tác, học tập, báo cáo về việc quản lý bảo hiểm
 • Quản lý thông tin hồ sơ nhân sự
 • Quản lý thời gian làm việc, thời gian nghỉ phép
 • Tích hợp máy chấm công, chấm công thời gian theo ngày, theo tháng
 • Tính lương công nhật, tính lương theo sản phẩm
 • Tính các khoản giảm trừ, tạm ứng
 • Tính thuế thu nhập cá nhân
 • Kết chuyển bút toán lương
 • Báo cáo hồ sơ nhân sự, bảng chấm công…
 • In báo cáo, tạm ứng, phiếu lương…
Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến phần mềm của Công ty Omega, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét