phần mềm kế toán cho nông nghiệp

kế toán nông nghiệp
Phần mềm kế toán ngành nông nghiệp OMEGA gồm các tính năng cụ thể như theo dõi hàng tồn kho đối với vật tư, vật nuôi, cây trồng, sản xuất nông nghiệp, thu hoạch và quản lý trang thiết bị. Phần mềm kế toán ngành nông nghiệp OMEGA đáp ứng các nhu cầu quản lý tài chính của các loại hình trang trại khác nhau với một loạt các tùy chọn cài đặt, chương trình có thể được thay đổi để phù hợp với bất kỳ doanh nghiệp.  

Ngành nông nghiệp bao gồm một nhóm đa dạng của các công ty và bao gồm các nhà máy thức ăn chăn nuôi và vườn ươm cho gia súc trại chăn nuôi, sữa và ngũ cốc trang trại. Phần mềm kế toán ngành nông nghiệp OMEGA với tính năng ERP là giải pháp cụ thể cho các trang trại và công nghiệp thức ăn chăn nuôi.
Với  phần mềm kế toán ngành nông nghiệp OMEGA bạn có thể truy cập thông tin của bạn bất cứ lúc nào. Dữ liệu của bạn được lưu trữ một cách an toàn trên một máy chủ trung tâm mà bạn truy cập trên internet.  


Tính Năng

Báo cáo doanh nghiệp
  • Truy cập vào lợi nhuận của các lĩnh vực, nhóm chăn nuôi, thiết bị, cấu trúc, và nhân viên; báo cáo đa dạng, phù hợp với đặc thù của mỗi doanh nghiệp
Báo cáo tài chính và báo cáo thuế
  • Tính toán tiền mặt và sổ cái chung
  • In báo cáo tài chính bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối, báo cáo lưu chuyển tiền, và nhiều hơn nữa…
  • Tạo ra các bảng cân đối giá trị thị trường
  • Số tiền khấu hao cho thiết bị, công trình, cải tạo đất, và chăn nuôi có thể được nhập vào
Hàng tồn kho
  •  Quản lý hàng tồn kho đối với vật tư (giống, hóa chất, phân bón, thức ăn,…), thu hoạch cây trồng và chăn nuôi
Hồ sơ lĩnh vực
  • Thiết lập các khách hàng, các trang trại, các lĩnh vực, và cây trồng 
  • Vào kế hoạch mùa màng cho sản phẩm đặt hàng, ngân sách, sử dụng thiết bị, và nhân viên phân bổ.
  • Duy trì hồ sơ thiết bị chi tiết
  • In báo cáo cho các loại hạt giống, hóa chất sử dụng hạn chế, sử dụng phân bón, bảo trì thiết bị, và nhiều hơn nữa
Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến phần mềm của Công ty Omega, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét