PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT

Phần mềm quản lý nhân sự tiếng nhật: giải pháp cho các doanh nghiệp Nhật, như tên gọi của nó chuyên sâu xử lý các vấn đề như: Quản lý nhân sự từ việc quản lý hồ sơ nhân sự, đến quá trình học tập công tác, khen thưởng, kỷ luật của nhân viên... Module này có thể sử dụng ở phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng kế toán hay các phân xưởng sản xuất.

Tính năng cơ bản phần mềm quản lý nhân sự:
 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Danh sách nhân sự
 • Quản lý tuyển nhân sự 
 • Cấu hình nhân sự 
 • Tạo mới hồ sơ 
 • Cập nhật thông tin chi tiết 
 • Hợp đồng lao động 
 • Quá trình lương 
 • Báo cáo sơ yếu lý lịch 
 • Thuyên chuyển công tác 
 • Bổ nhiệm 
 • Nghỉ việc 
 • Phục hồ hồ sơ 
 • Đào tạo 
 • Vai trò kỹ năng 
 • Đánh giá công chức 
 • Thông báo nhắc nhở, kỷ luật, khen thưởng (các biểu mẫu và b/c xử lý)
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn !

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét