HTKK 3.1.4 | Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.4

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.4 được nâng cấp từ ngày 18/10/2012 nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau:
phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.4

-         Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC, bao gồm:
+  Phụ lục miễn giảm thuế TNDN – Mẫu số: 01/MGT-TNDN
+  Phụ lục miễn thuế GTGT – Mẫu số: 02/MT-GTGT
-         Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [29] trên tờ khai 07/KK-TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần đồng thời cho phép sửa giá trị này trong trường hợp cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được miễn thuế từ 01/7/2012 đến hết 31/12/2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC.

Download: bản cài đặt HTKK 3.1.4
Download: Hướng dẫn sử dụng HTKK 3.1.4

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét