Phần mềm tính lương tiếng nhật

Giải pháp phần mềm tính lương cho các công ty Nhật

Tính năng cơ bản:

Chấm công: Hỗ trợ chấm công

 • Thiết lập lịch làm việc cho nhân sự
 • Đăng ký nghỉ
 • Cập nhật vắng mặt công tác tổng hợp thông tin chấm công vào ra chi tiết
 • Cấu hình chấm công
 • Cập nhật thời gian vào/ ra không hợp lệ
 • Phân quyền chấm công theo phòng ban
 • Khóa/mở chấm công theo phòng ban
 • Tổng hợp chấm công theo kỳ
 • Cập nhật làm thêm
 • Hỗ trợ chấm công ca 3
 • Lấy dữ liệu tự động từ máy chấm côngđể tổng hợp (không cần xuất ra file Excell)
 • Xác định tỉ lệ đi làm ca / đi làm phân xưởng/ đi làm cá nhân
 • Tách nghỉ không phép và có phép trong tỉ lệ đi làm phân xưởng
 • Tách nghỉ không phép và có phép trong tỉ lệ đi làm cá nhân và tỉ lệ đi làm theo ca 

Quản lý Tiền Lương

 • Lập bảng lương và thanh toán
 • Cập nhật hệ số tính lương
 • Thiết lập hệ số cố định
 • Xem thông tin thanh toán lương theo kỳ
 • Thiết lập nhân sự vào hình thức trả lương
 • Thiết lập công thức tính lương theo kỳ
 • Khóa/mở kỳ tính lương
 • Cấu hình tiền lương
 • Quản lý doanh thu kế hoạch
 • Xử lý chênh lệch khoán quỹ tạm giao
 • Xử lý chênh lệch khoán quỹ chính thức
 • Cập nhật doanh thu phòng ban/trung tâm
 • Cập nhật doanh thu tổ
 • Tính doanh thu tổ
 • Đánh giá hiệu suất nhân viên
 • Đánh giá chuyên cần
 • Tự động tính và trích nộp quỹ Công đoàn

Thuế Thu nhập cá nhân

 • Cập nhật thuế suất
 • Cập nhật định mức giảm trừ
 • Đăng ký thông tin thuế TNCN
 • Cập nhật diện cư trú
 • Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Khai thuế TNCN
 • Khấu trừ thuế TNCN
 • Khai miễn giảm thuế
 • Khai quyết toán thuế
 • Khai quyết toán thuế doanh nghiệp
 • Khóa/mở kỳ tính thuế
Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến phần mềm của Công ty Omega, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:
http://3.bp.blogspot.com/-nqqP-f-8VLw/UFQsLS5ZuxI/AAAAAAAABmI/uPMh6RirCPs/s1600/MUI+T%C3%8AN+DONG.gif

http://4.bp.blogspot.com/-wpIanROBUPc/UFQdh1Bw0nI/AAAAAAAABlg/T2fQFe348Nc/s1600/button_dang+ky+tu+van.png
 Tags: Phần mềm quản lý tiền lương Tiếng Nhật, phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tiền lương Tiếng Nhật, phần mềm tính lương.

1 nhận xét:

Tôi thấy rất hiếm công ty có phần mềm kế toán Tiếng Nhật, bên công ty OMEGA cung cấp phần mềm tính lương với giao diện Tiếng Nhật hay sao?

Reply

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét