NÂNG CẤP PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG IHTKK 2.2.6

 Thông báo

V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.6 

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ IHTKK 2.2.6
PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG IHTKK 2.2.6

1.Nâng cấp đính kèm phụ lục gia hạn nộp thuế GTGT theo thông tư 83/2012/TT-BTC
-Tờ khai được phép đính kèm phụ lục gia hạn thuế GTGT: Tờ khai 01/GTGT, kỳ tính thuế tháng 04, 05, 06 năm 2012.
-Người nộp thuế có thể tải phụ lục gia hạn thuế GTGT theo TT83 tại đường dẫn: tại đây
2.Nâng cấp gửi phụ lục gia hạn nộp thuế TNDN theo thông tư 83/2012/TT-BTC
Hỗ trợ người nộp thuế gửi phụ lục gia hạn nộp thuế TNDN theo hai hình thức: Tải file theo mẫu và kê khai trực tuyến.
-Người nộp thuế có thể tải phụ lục gia hạn nộp thuế TNDN theo thông tư 83/2012/TT-BTC như một tờ khai độc lập. Mẫu phụ lục gia hạn thuế TNDN theo quy định của TCT như sau:
+ Tệp phụ lục được lập trên File Word, Đặt tên phụ lục dưới dạng:
                        BKGiaHan_TT83_TNDN_MaSoThue.doc (Đối với file Word 2003)
                        Hoặc BKGiaHan_TT83_TNDN_MaSoThue.docx (Đối với file Word 2007 trở lên)
Ví dụ: BKGiaHan_TT83_TNDN_0100231226999.doc
üVào chức năng “Nộp tờ khai”, nhấn nút “Chọn tệp tờ khai”, chọn đến File phụ lục đã kê khai. Nhấn nút “Ký điện tử”, sau đó nhấn nút “Nộp tờ khai” để gửi phụ lục đến cơ quan thuế.
+ Người nộp thuế có thể tải mẫu phụ lục tại đường dẫn: tại đây
-Kê khai trực tuyến phụ lục gia hạn nộp thuế TNDN theo thông tư 83/2012/TT-BTC như một tờ khai độc lập. Người nộp thuế có thể thực hiện theo các bước sau:
+ Vào chức năng “Đăng ký tờ khai” và đăng ký loại tờ khai là: GHTNDN_TT83 - Bảng kê gia hạn thuế TNDN theo TT83/2012/TT-BTC.
+ Vào chức năng “Kê khai trực tuyến”, chọn loại tờ khai “GHTNDN_TT83 - Bảng kê gia hạn thuế TNDN theo TT83/2012/TT-BTC”, sau đó thực hiện kê khai trực tuyến và gửi như các tờ khai thế khác.
3.Nâng cấp kê khai trực tuyến tờ khai BC08/AC
-Hỗ trợ người nộp thuế kê khai trực tuyến tờ khai BC08/AC. Mẫu tờ khai ban hành kèm theo quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 04 năm 2001 của Bộ Tài chính.
-Người nộp thuế thực hiện đăng ký và kê khai trực tuyến như các tờ khai thuế khác.
4.Thay đổi nghiệp vụ cột “Ngày bắt đầu sử dụng” của tờ TB01/AC
-Nghiệp vụ cũ: Ngày bắt đầu sử dụng >= Ngày thông báo phát hành hoá đơn + 5.
-Thay đổi: Ngày bắt đầu sử dụng >= Ngày thông báo phát hành hoá đơn.
Tổng cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện.

Nguồn: Tổng cục thuế

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét