PHẦN MỀM KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Phần mềm kế toán GAMA theo quyết định 48 của Bộ Tài Chính đáp ứng rất tốt cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.
Phần mềm kế toán theo quyết định 48
Phần mềm kế toán theo quyết định 48

Công nghệ sử dụng phần mềm kế toán GAMA

  •     Công nghệ áp dụng: dotNet
  •     Ngôn ngữ lập trình:  C#
  •     Kiến trúc lập trình: Client/Server
  •     Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server 2005 -2008
  •     Hệ thống Font chữ: Unicode
  •     Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Việt

>>> Xem chi tiết tính năng phần mềm kế toán GAMA

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét