PHẦN MỀM KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Phần mềm kế toán OMEGA hỗ trợ tốt các báo tài chính theo quyết định 15 và đồng thời được thiết kế theo yêu cầu từng doanh nghiệp.
Phần mềm kế toán theo quyết định 15
Phần mềm kế toán theo quyết định 15

Công nghệ sử dụng phần mềm kế toán OMEGA

    Công nghệ áp dụng: dotNet

    Ngôn ngữ lập trình:  C#

    Kiến trúc lập trình: Client/Server

    Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server2005 -2008

    Hệ thống Font chữ: Unicode

    Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Việt - Anh - Hoa -Nhật

>>> Xem chi tiết tính năng phần mềm kế toán OMEGA

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét