CỤC THUẾ TPHCM THỰC HIỆN MIỄN GIẢM, GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế 6 tháng đầu năm 2012 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP

(Phần mềm kế toán) - Triển khai thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế 6 tháng dầu năm 2012 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 15/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tổ chức hội nghị đến nay đã thực hiện hướng dẫn Thông tư 83 đến các DN, tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế để tập trung đưa chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó cho doanh nghiệp nhanh chóng được triển khai vào thực tế. 

>>>>Gia hạn nộp thuế GTGT tháng 4,5,6 2012

Tính đến thời điểm này, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế 6 tháng dầu năm 2012 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể: Giãn thuế GTGT 1495 tỷ đồng cho 56.100 doanh nghiệp; giảm 50% tiền thuê đất phải nộp 6 tháng đến năm 2012 là 180 tỷ đồng; ước tính sẽ giảm 30% thuế TNDN quý I/2012 là 290 tỷ của 55.805 doanh nghiệp…
Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Sở Tài chính trình UBND thành phố quy trình xét gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất để áp dụng từ tháng 7/2012.
Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu Tổng Cục thuế báo cáo cập nhật kết quả tình hình thực hiện  miễn, giảm, gia hạn nộp thuế đến hết tháng 6/2012 trên toàn quốc theo Nghị quyết  số 13/NQ-CP của Chính phủ và kết quả triển khai thực hiện từng tháng đến hết năm 2012.

Nguồn: BTC

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét