Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ GAMA
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phầnmềm kế toán chuyên nghiệp GAMA 2012 hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tính năng cơ bản phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA:

  • Kế toán vốn bằng tiền (Lập phiếu thu, phiếu chi, lập phiếu thu, chi qua ngân hàng)
  • Kế toán mua hàng (Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng)
  • Kế toán bán hàng (Lập phiếu bán hàng, hàng bán trả lại)
  • Kế toán tổng hợp (Hạch toán bút toán tổng hợp; Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước; Chênh lệch tỷ giá; Kết chuyển cuối kỳ)
  • Kế toán tồn kho (Nhập kho, Xuất kho, Vận chuyển kho, Kiểm kê, Điều chỉnh tồn kho, tính giá vốn xuất kho)
  • Kế toán Tài sản cố định (Khai báo danh mục, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ,..)
Phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA 2012 hỗ trợ các báo cáo chuẩn theo QĐ 48, QĐ 15 của Bộ Tài chính.
Phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA 2012 không chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ báo cáo thuê, báo cáo tài chính là mà còn hỗ trợ rất tốt trong công tác kế toán quản trị.
Phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA  2012 sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay là SQL sever 2005 – 2008, Dotnet.

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét