PHẦN MỀM KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Chức năng cơ bản Phần mềm kế toán Thương Mại - dịch vụ

PHẦN MỀM KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA, PHAN MEM KE TOAN THUONG MAI DICH VU
PHẦN MỀM KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
  • Theo dõi bán hàng
  • Theo dõi mua hàng
  • Quản lý xuất nhập tồn kho
  • Báo cáo công nợ khách hàng
  • Báo cáo doanh thu theo mặt hàng
  • Báo cáo doanh thu theo đối tượng
  • ........

Các module trong phần mềm kế toán Thương mại, dịch vụ:

Kế toán vốn bằng tiền

   Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu đổi tiền tại quỹ
   Lập phiếu thu, phiếu chi qua ngân hàng, phiếu chuyển khoản.

Kế toán mua hàng

    Lập phiếu mua hàng dịch vụ
    Lập phiếu mua hàng nhập kho, tự động phân bổ các chi phí mua hàng, chi phí thuế GTGT hành nhập khẩu
    Lập phiếu trả lại hàng mua

Kế toán bán hàng

    Phiếu bán hàng
    Phiếu hàng bán trả lại

Kế toán công nợ

    Chuyển đổi nguyên tệ công nợ (ghi nhận loại tiền công nợ, nếu khác với loại tiền phát sinh)
    Giải trừ công nợ phải thu phải trả (giải trừ trực tiếp khi lập phiếu, giả trừ bằng tay, giải trừ tự động,..)

Kế toán tổng hợp

    Lập phiếu tổng hợp
    Tự động hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá (chênh lệch đánh giá lại số dư, chênh lệch tỷ giá thanh toán)
    Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận được
    Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ

Báo cáo

    Báo cáo kế toán (sổ cái, nhận ký chung, sổ chi tiết tài khoản,...)
    Sổ đặc biệt (sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết công nợ,...)
    Báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh,...)
    Báo cáo thuế (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra, tờ khai thuế)

>>xem thêm phần mềm kế toán thương mại, dịch vụ 

Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến phần mềm của Công ty Omega, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

1 nhận xét:

Bài viết hữu ích cho bạn nào quan tâm , đây là những vấn đề mà chắc hẳn bạn nào cũng cần phải biết để giải đáp cho chính bản thân mình

Reply

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét