Video demo phần mềm kế toán GAMA


Video demo phần mềm kế toán GAMA

Phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA hỗ trợ rất tốt trong công tác kế toán:

Danh mục mặt hàng
 • Danh mục phân loại mặt hàng, kho hàng, đơn vị tính
 • Danh mục đối tượng 
 • Danh mục tài khoản
 • Danh mục loại chứng từ
 • Danh mục khác (loại hóa đơn, nhóm thuế, người dùng, tài khoản ngân hàng)
Nghiệp vụ kế toán
 • Kế toán vốn bằng tiền (Lập phiếu thu, phiếu chi, lập phiếu thu, chi qua ngân hàng)
 • Kế toán mua hàng (Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng)
 • Kế toán bán hàng (Lập phiếu bán hàng, hàng bán trả lại)
 • Kế toán tổng hợp (Hạch toán bút toán tổng hợp; Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước; Chênh lệch tỷ giá; Kết chuyển cuối kỳ)
 • Kế toán tồn kho (Nhập kho, Xuất kho, Vận chuyển kho, Kiểm kê, Điều chỉnh tồn kho, tính giá vốn xuất kho)
 • Kế toán Tài sản cố định (Khai báo danh mục, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ,..)
 Báo cáo:
 • Báo cáo sổ kế toán (Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp tài khoản,..)
 • Sổ kế toán đặt biệt (Sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồ, báo cáo công nợ,…)
 • Báo cáo thuế (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra)
 • Báo cáo tài chính (cân đối kế toán, kết quản kinh Doanh, lưu chuyển tiền tệ)
 • Báo cáo quản trị khác (phân tích lãi lỗ theo công trình, Phân tích chi phí theo yếu tố,..)

Ngoài việc cung cấp phần mềm kế toán chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ kế toán cho Quý khách hàng.

Liên hệ: Mr.Trung - 0918 499 343 để biết thêm chi tiết.
Yahoo: chtc87
web: www.omega.com.vn


Tags: video demo phan mem ke toan , demo phan mem ke toan, phan mem ke toan gia re, phần mềm kế toán giá rẻ

1 nhận xét:

Bài viết hữu ích cho bạn nào quan tâm , đây là những vấn đề mà chắc hẳn bạn nào cũng cần phải biết để giải đáp cho chính bản thân mình

Reply

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét