Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính OMEGA.CL

Phần mềm Quản lý hợp nhất OMEGA.CL là một phân hệ có thể chạy độc lập với các phân  hệ khác. Được dùng cho cho mô hình công ty mẹ - công ty con. Số liệu báo cáo tài chính của công ty con, tập hợp về theo chỉ tiêu tài chính, sau đó hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ.

Phần mềm hợp nhất OMEGA.CL cho phép hợp nhất các báo cáo tài chính trong một tổ chức để trở thành một phần của chu trình quản lý hiệu quả. Sử dụng phần mềm hợp nhất tài chính là một điều kiện tiên quyết cho các công ty lớn hơn và phức tạp hơn tìm cách giảm thiểu thời gian và nguồn lực cần thiết để đóng sổ sách của họ.

Tính Năng Của OMEGA.CL


  • Thiết Lập Hệ Thống thông qua việc thiết lập các định nghĩa về công ty mẹ, công ty con với các thông tin mặc định
  • Cập Nhật Danh Mục của các chỉ tiêu hợp nhất, danh mục các công ty con, công ty liên kết và các danh mục về sản phẩm, công trình…
  • Nghiệp Vụ Quản Lý hồ sơ doanh nghiệp, quản lý kế hoạch của các công ty con, cập nhật thực tế công việc của các công ty con
  • Nghiệp Vụ Hợp Nhất Số Liệu thông qua việc kết xuất chỉ tiêu hợp nhất, người dùng phải thực hiện hạch toán các bút toán điều chỉnh số liệu cho từng công ty. Dựa vào các số liệu đã tổng hợp từ bước trước và số liệu điều chỉnh, chương trình sẽ tự động hợp nhất các chỉ tiêu tài chính-là cơ sở cho phép kết xuất các báo cáo tài chính hợp nhất.
  • Báo Cáo với phần mềm Quản lý hợp nhất OMEGA.CL, người dùng có thể xem và in báo cáo về việc thực hiện kế hoạch, bảng cân đối kế toán hợp nhất, bảng kết quả kinh doanh, bảng luân chuyển tiền tệ hợp nhất
Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến phần mềm của Công ty Omega, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

1 nhận xét:

Bài viết hữu ích cho bạn nào quan tâm , đây là những vấn đề mà chắc hẳn bạn nào cũng cần phải biết để giải đáp cho chính bản thân mình

Reply

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét