Phần mềm quản lý hóa đơn tự in

( OMEGA INVOCE) giúp cho các doanh nghiệp quản lý hóa đơn tự tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Phần mềm quản lý hóa đơn tự in theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn theo hướng để doanh nghiệp tự in hoặc khuyến khích dùng hóa đơn điện tử, thay vì phần lớn mua và sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành. ,
Phần mềm Quản lý hóa đơn tự in

Quản lý hóa đơn: lập, in, hủy, xóa hóa đơn
In hóa đơn trực tiếp từ máy in và giấy in thông thường (có thể in trên khổ A4, A5 hoặc giấy liên tục).
In trên mẫu hóa đơn đặt in.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Xuất ra bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra.
Sao lưu dự phòng.
Tích hợp chức năng quản lý các loại hóa đơn khác nhau như: Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT, Hóa đơn xuất khẩu, …
Quản lý Quyết định phát hành hóa đơn, hợp đồng in ấn và thông báo phát hành hóa đơn. Tags: phan mem quan ly hoa don tu in , phan mem quan ly hoa don, phần mềm quản lý hoá đơn

1 nhận xét:

Nặc danh mod

hi

Reply

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét