Phần mềm OMEGA đáp ứng báo cáo Thuyết minh tài chính

Phần mềm OMEGA đáp ứng báo cáo Thuyết minh tài chính Ngày 11/11/11, phòng phát triển phần mềm (SW) đã giới thiệu phiên bản mới, đáp ứng báo cáo Thuyết minh tài chính (TMTC).

Với việc thiết kế mở, người dùng có thể tự định nghĩa những phần thuyết minh tài chính như là: Thuyết minh đặc điểm doanh nghiệp, hình thức ghi sổ kế toán, phương pháp xác định tồn kho,….; Thuyết minh các số dư Nợ và số dư Có tài khoản; Thuyết minh tình hình tăng giảm tài sản cố định;…

Phần mềm OMEGA cung cấp bộ TMTC chuẩn, song người dùng hoàn toàn định nghĩa cách thức kết xuất số liệu theo ý riêng của mình. Đặc biệt chương trình hỗ trợ việc in trực tiếp hoặc xuất ra các file word, Excel hoặc .PDF mà vẫn giữ nguyên định dạng.

Đây là một bước tiến của chương trình, thể hiện sự hoàn thiện cao của phần mềm OMEGA. Giúp tin học hóa toàn bộ công việc của bộ phận kế toán.

Một số màn hình giới thiệu cách thiết lập số liệu:


 
Màn hình thiết lập đặc điểm doanh nghiệp


Màn hình thiết lập số dư tài khoản
 

Màn hình thiết lập báo cáo tăng giảm TSCD


Tags: thuyết minh tài chính, phần mềm kế toán hỗ trợ thuyết minh tài chính , tài chính, thuyết minh

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét