Hệ Thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®  là một phần mềm được phát triển dựa trên những nhu cầu hoạt động kinh doanh, sản xuất thực tế của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Là một hệ thống phần mềm lớn được cấu thành nhiều phân hệ áp dụng cho các bộ phận của tổ chức. Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® xây dựng trên công nghệ tiên tiến Microsoft Visual Studio.NET tương thích hoàn toàn với việc chạy trên mạng nội bộ và Internet, giao tiếp dễ dàng với các phần mềm ứng dụng khác.

Với hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®  khách hàng hoàn toàn yên tâm về việc quản trị các nguồn lực của mình: từ việc bán hàng, mua hàng, thu, chi, công nợ, phân bổ chi phí,...  đến việc phân tích lãi, lỗ,… được quản lý một cách đồng bộ, chặt chẽ. Đi liền với hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® là một đội ngũ tư vấn triển khai giàu kinh nghiệm trực tiếp khảo sát và đưa ra giải pháp ứng dụng. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® là một hệ thống phần mềm lớn, được phát triển một cách quy chuẩn và công phu. Mỗi một chức năng của sản phẩm đều được xây dựng một cách chỉnh chu qua các công đoạn: Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm lỗi,...

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® đã triển khai thành công một số công ty lớn tại Việt Nam. Đây là một sản phẩm được phân chia thành các module con ứng với từng phòng ban trong doanh nghiệp và chúng có mối quan hệ hết sức chặt chẽ, các module gồm:

  1. OMEGA.SD – Phần mềm Quản lý thông tin dùng chung
  2. OMEGA.SM– Phần mềm Quản trị hệ thống
  3. OMEGA.GL – Phần mềm Kế toán doanh nghiệp
  4. OMEGA.WM – Phần mềm Quản lý tồn kho
  5. OMEGA.FA – Phần mềm Kế toán tài sản cố định
  6. OMEGA.PC – Phần mềm Tính giá thành sản phẩm
  7. OMEGA.MC – Phần mềm Kế toán quản trị
  8. OMEGA.SO – Phần mềm Quản lý bán hàng
  9. OMEGA.PO – Phần mềm Quản lý mua hàng
  10.OMEGA.HR – Phần mềm Quản lý nhân sự
  11.OMEGA.PR – Phần mềm Tính lương
  12.OMEGA.CL – Phần mềm Quản lý hợp nhất
  13. OMEGA.MM  – Phần mềm quản lý Sản Xuất


Tags: phần mềm quản trị doanh nghiệp , quản trị doanh nghiệp, phần mềm quản trị doanh nghiệp OMEGA

1 nhận xét:

Bài viết hữu ích cho bạn nào quan tâm , đây là những vấn đề mà chắc hẳn bạn nào cũng cần phải biết để giải đáp cho chính bản thân mình

Reply

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét